Наименование ↓ Объём воздуха Уровень шума T раб. U ном. U раб Приоритет V вращения I ном. Наличие и срок поставки Цена
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314A (Fbele)
±100 м³/мин 70 дБ -20..60 °С 1..2 В 1.5 В 9.0 20 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314B (Fbele)
±100 м³/мин 70 дБ -20..60 °С 2..4 В 3 В 10.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314C (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 4..8 В 6 В 11.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314D (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 6..12 В 9 В 12.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314E (Fbele)
±100 м³/мин 80 дБ -20..60 °С 9..15 В 12 В 13.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314F (Fbele)
±100 м³/мин 80 дБ -20..60 °С 15..27 В 24 В 14.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315A (Fbele)
±100 м³/мин 70 дБ -20..60 °С 1..2 В 1.5 В 17.0 20 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315B (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 2..4 В 3 В 18.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315C (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 4..8 В 6 В 19.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315D (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 6..12 В 9 В 20.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315E (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 9..15 В 12 В 21.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315F (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 15..27 В 24 В 22.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PA (Fbele)
±100 м³/мин 70 дБ -20..60 °С 1..2 В 1.5 В 26.0 20 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PB (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 2..4 В 3 В 27.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PC (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 4..8 В 6 В 28.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PD (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 6..12 В 9 В 29.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PE (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 9..15 В 12 В 30.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PF (Fbele)
±100 м³/мин 75 дБ -20..60 °С 15..27 В 24 В 31.0 25 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2319 a b 20pic FBMMB2319A (Fbele)
80 дБ -25..75 °С 180..220 В 220 В 32.0 30 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2319 a b 20pic FBMMB2319B (Fbele)
80 дБ -25..75 °С 10.5...13.5 В 12 В 33.0 30 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618A (Fbele)
±100 м³/мин 85 дБ -20..60 °С 1..2 В 1.5 В 2.0 40 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618B (Fbele)
±100 м³/мин 80 дБ -20..60 °С 2..4 В 3 В 3.0 40 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618C (Fbele)
±100 м³/мин 80 дБ -20..60 °С 4..8 В 6 В 4.0 40 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618D (Fbele)
±100 м³/мин 80 дБ -20..60 °С 6..12 В 9 В 5.0 40 А Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618E (Fbele)
±100 м³/мин 85 дБ -20..60 °С 9..15 В 12 В 6.0 40 А Срок поставки и цена – по запросу