Наименование ↓ Объём воздуха Уровень шума U раб V вращения Приоритет I ном. T раб. U ном. Наличие и срок поставки Цена
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314A (Fbele)
400±100 м³/мин 70 дБ 1.5 В 9 20 А -20..60 °С 1..2 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314B (Fbele)
400±100 м³/мин 70 дБ 3 В 10 25 А -20..60 °С 2..4 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314C (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 6 В 11 25 А -20..60 °С 4..8 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314D (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 9 В 12 25 А -20..60 °С 6..12 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314E (Fbele)
400±100 м³/мин 80 дБ 12 В 13 25 А -20..60 °С 9..15 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2314 a b c d e f 20pic FBMMB2314F (Fbele)
400±100 м³/мин 80 дБ 24 В 14 25 А -20..60 °С 15..27 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315A (Fbele)
400±100 м³/мин 70 дБ 1.5 В 17 20 А -20..60 °С 1..2 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315B (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 3 В 18 25 А -20..60 °С 2..4 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315C (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 6 В 19 25 А -20..60 °С 4..8 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315D (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 9 В 20 25 А -20..60 °С 6..12 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315E (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 12 В 21 25 А -20..60 °С 9..15 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315 a b c d e f 20pic FBMMB2315F (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 24 В 22 25 А -20..60 °С 15..27 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PA (Fbele)
400±100 м³/мин 70 дБ 1.5 В 26 20 А -20..60 °С 1..2 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PB (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 3 В 27 25 А -20..60 °С 2..4 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PC (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 6 В 28 25 А -20..60 °С 4..8 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PD (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 9 В 29 25 А -20..60 °С 6..12 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PE (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 12 В 30 25 А -20..60 °С 9..15 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2315p a b c d e f 20pic FBMMB2315PF (Fbele)
400±100 м³/мин 75 дБ 24 В 31 25 А -20..60 °С 15..27 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2319 a b 20pic FBMMB2319A (Fbele)
80 дБ 220 В 32 30 А -25..75 °С 180..220 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2319 a b 20pic FBMMB2319B (Fbele)
80 дБ 12 В 33 30 А -25..75 °С 10.5...13.5 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618A (Fbele)
400±100 м³/мин 85 дБ 1.5 В 2 40 А -20..60 °С 1..2 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618B (Fbele)
400±100 м³/мин 80 дБ 3 В 3 40 А -20..60 °С 2..4 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618C (Fbele)
400±100 м³/мин 80 дБ 6 В 4 40 А -20..60 °С 4..8 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618D (Fbele)
400±100 м³/мин 80 дБ 9 В 5 40 А -20..60 °С 6..12 В Срок поставки и цена – по запросу
Fbmmb2618 a b c d e f 20pic FBMMB2618E (Fbele)
400±100 м³/мин 85 дБ 12 В 6 40 А -20..60 °С 9..15 В Срок поставки и цена – по запросу